Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op onderstaande opleidingsvormen:

 • Cursussen, primair kennis overdracht in korte sessies.
 • Trainingen, naast kennisoverdracht ook onder begeleiding vaardigheden ontwikkelen.
 • Workshops,– korte thema gerichte opleiding.

Cursusinhoud 

Per opleiding is een globaal lesplan door RODEMA Engineering samengesteld. De definitieve lesinhoud wordt zoveel mogelijk op de reeds aanwezige kennis en het vakgebied van de deelnemers afgestemd. Ons doel: "de cursist gaat na iedere les met meer kennis naar huis".

Certificaat

Alle deelnemers, die een opleiding hebben voltooid, krijgen een certificaat uitgereikt. Als extra service bieden wij de deelnemer gedurende 1 maand na het afsluiten van de opleiding gratis telefonische/e-mail ondersteuning.

Tarieven

 • Alle tarieven zijn exclusief BTW en inclusief cursusmateriaal.
 • Tarieven voor dagopleidingen zijn gebaseerd op groepen van minimaal 2 deelnemers.
 • Voor avondsessies geldt een minimum van 3 deelnemers per groep.
 • Voor opleidingen op locatie bij de klant worden reiskosten in rekening gebracht op basis €tarief per kilometer, gerekend vanuit ons kantoor in Akersloot (N-H).
 • Opleidingstarieven zijn per deelnemer tenzij anders aangegeven.

Facturering

Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na toezending factuur. Na het verstrijken van het betalingstermijn wordt aan de opdrachtgever één herinneringsnota verstuurd, waarin RODEMA Engineering hem op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 30 dagen te betalen.

Mocht dit niet tot resultaat leiden, is de opdrachtnemer bevoegd tot het inschakelen van derden en komen de hieraan verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Plaats en tijd

RODEMA Engineering beschikt over een compleet ingerichte cursusruimte in Akersloot (nabij Alkmaar). Opleidingen op locatie bij de klant (in-house) behoren ook tot de mogelijkheden. Planning en lestijden wordt in overleg met betrokken deelnemers vastgesteld.

Opleidingen worden zowel 's avonds als overdag gegeven.

Inschrijving

Om de kennisoverdracht zo optimaal te houden, is het aantal inschrijvingen per groep beperkt. Iedere deelnemer beschikt tijdens de opleiding over een 'eigen' CAD-systeem.

Voor inschrijvingen dient een inschrijfformulier volledig te worden ingevuld en ondertekend en te worden opgestuurd naar RODEMA Engineering in Akersloot.

Annulering

Bij annulering hanteren wij de volgende regels: 

 • Tot twee weken voor de aanvang van de cursus is annulering kosteloos mogelijk.
 • Vanaf twee weken voor aanvang bedragen de annuleringskosten 50% van het opleidingstarief.
 • Bij annulering nà aanvang van de cursus is de gehele cursusprijs verschuldigd.Het is natuurlijk kosteloos mogelijk een vervanger (collega) te laten deelnemen.

RODEMA Engineering behoudt zich het recht voor bij onvoldoende deelname, ziekte van docent of in geval van andere omstandigheden de opleiding te annuleren en een andere datum vast te stellen. RODEMA Engineering is niet aansprakelijk voor eventuele kosten en schade, die hierdoor voor de deelnemers c.q. het bedrijf kunnen ontstaan.

CAD-systeem huren

Wanneer u over onvoldoende hardware capaciteit beschikt, bestaat de mogelijkheid een CAD-systeem te huren. Hiervoor dienen aparte afspraken te worden gemaakt.

Meer in deze categorie: