AutoCAD Basiscursus

13 oktober 2013 Geschreven door Super User


AutoCAD Basiscursus

Leer op een prettige manier professioneel werken met AutoCAD.

SOFTWARE, AutoCAD (en LT). 

AutoCAD is in Nederland (waarschijnlijk wereldwijd) het meest gebruikte Computer Aided Design (CAD) pakket voor het maken van technisch tekeningen in diverse vakgebieden. AutoCAD vormt in de bouw, werktuigbouw, installatietechniek, weg- en waterbouw en andere vakgebieden vaak de basis voor het vastleggen van technische informatie. Om goed te kunnen werken met AutoCAD is de basiscursus een verstandig begin. Dit geldt zowel voor mensen die zelfstandig eigen ontwerpen willen maken als voor mensen die voornamelijk gaan werken met bestaande tekeningen. 

CURSUSINHOUD, "AutoCAD basis."

In de AutoCAD basiscursus leert de deelnemer zelfstandig op een juiste wijze met het programma te werken. Naast de werking van het programma besteden we ook aandacht aan tekenvoorschriften en CAD standaarden. In de eerste les maakt de deelnemer een tekening voorzien van maatvoering en drukt deze op schaal af. De lessen daarna worden steeds meer basis CAD technieken uitgelegd voor het opzetten en aanpassen van tekenngen. In de cursus wordt aandacht besteed aan het werken met LAYERS, LAYOUTS, BLOCK's, XREF's, PDF's, TOOLPALETTES, PLOTSTYLES, LINETYPES en nog veel meer. Zie ook het lesplan.

CURSUSDUUR, "8 x 3 uur."

De AutoCAD Basiscursus wordt gegeven in 8 lessen van 3 uur. Hierbij wordt meestal een interval van 1 keer per week aangehouden. Op deze manier krijgt de cursist ruimte het geleerde thuis te bestuderen en te oefenen. Natuurlijk worden tijdens de lessen ook onder begeleiding oefeningen gemaakt. Maar het daadwerkelijk in de vingers krijgen van de verschillende technieken leert men door thuis veel te oefenen. Leren werken met AutoCAD is vooral ook een vaardigheid opbouwen. Door deze werkwijze kunnen we ons tijdens de lessen concentreren op nieuwe stof en aandacht geven aan de vragen van de deelnemers. Wij hebben gemerkt dat deze opzet goed werkt.  

GROEPEN, "Minimaal 2 maximaal en 5 personen."

Het aantal deelnemers in een groep is beperkt tot maximaal 5 personen. Een cursus gaat bij ons al door vanaf 2 deelnemers. In veel (meeste) gevallen verzorgen wij de cursussen voor deelnemers van 1 bedrijf of organisatie. Voor individuele inschrijvingen proberen we bij het samenstellen van de groep rekening te houden met het vakgebied, de leeftijd, en ervaring van de deelnemers. Het werkt voor ons en de cursisten het prettigste als er niet te grote niveau verschillen in de groep zitten. Met andere woorden we doen ons best een grope te formeren met gelijk gestemde.

DOELGROEP, "Technici die met AutoCAD (gaan) werken."

De AutoCAD Basiscursus is bedoeld voor beginnende gebruikers, maar ook voor mensen die overstappen van een ander CAD-systeem naar AutoCAD.
Deelnemers hebben meestal een technisch achtergrond. Voor wat betreft het opledingsniveau van de cursisten zien we een sterk uiteenlopend beeld. Bij het samenstellen van de groepen houden we zoveel mogelijk rekening met deze kenmerken.
De AutoCAD Basiscursus is niet gekoppeld aan een bepaald vakgebied, wel houden we hier rekening mee bij het indelen van de groepen. Aan het tekenwerk in de metaal worden andere eisen gesteld dan bijvoorbeeld bestekstekening voor het uitveoren van civieltechnische werkzaamheden.

VOOROPLEIDING/VOORKENNIS, "Technische achtergrond en basis computervaardigheden."

Een specifieke vooropleiding is niet nodig om met AutoCAD te leren werken.
Het helpt als de cursist als hij of zij een technische achtergrond of opleiding heeft en weet wat hij/zij met AutoCAD wil gaan doen. Vanzelfsprekend geld dit ook voor het beschikken over algemene computervaardigheden. Hierbij denken we aan het kunnen omgaan met bestanden, zoals het open/opslaan en afdrukken van bijvorbeeld Microsoft Office bestanden. 
AutoCAD maakt gebruik van Engelstalige commando's en dialoogschermen maar het beheersen van de Engelse taal is niet nodig om met AutoCAD te kunnen werken. 

LESMATERIAAL, "Handboek en digitale aantekeningen."

AutoCAD maakt gebruik van Engelstalige commando's en dialoogschermen maar de cursus wordt in het Nederlands gegeven.
Iedere deelnemer krijgt een Nederlandstalig naslagwerk, het Handboek Computer Ondersteund werken van ir. Ronald Boeklagen.
Van elke les wordt een digitale samenvatting gemaakt welke per e-mail aan de deelnermers wordt toegezonden. Dit zorgt dat de cursist een opmaat gemaakte samenvatting krijgt van wat er tijdens de les is behandeld. We krijgen hier altijd positieve reacties op.

Andere CAD-pakketten.

De AutoCAD Basiscursus is ook goed bruikbaar bij varianten van AutoDESK software zoals AutoCAD LT, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD MAP. Maar ook voor zogenaamde AutoCAD kloon's als ZWCAD.  

SUBSIDIE, "Vergoeding via opleidingsfondsen"


Onze cursussen worden in bepaalde gevallen geheel of gedeeltelijk vergoed uit opleidingsbudgetten. We noemen hier:

 • OOM, het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking. Bij OOM zijn een kleine 15.000 bedrijven en circa 145.000 werknemers aangesloten. Daarmee is OOM een van de grootste opleidingsfondsen in Nederland.
 • ESPEQ, ESPEQ neemt in het bedrijfsleven een unieke positie in. De onderneming is in 1984 opgezet door een groot aantal bedrijven uit de bouw- en houtsector met als doel structureel te voorzien in vakgeschoold personeel, bijscholing in nieuwe technieken cq. werkmethoden of trainingen.
 • UWV, UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV zorgt voor deskundige, doelgerichte en efficiënte landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen (zoals WW, WIA (IVA en WGA), Wajong, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet), en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Zij doen dat in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In bepaalde gevallen vergoed het UWV de opleidingskosten. Opleidingen van RODEMA Engineering zijn 000bij het UWV bekend.
 • BELASTINGDIENST, informeer ook bij de belastingdienst welke mogelijheden er zijn.

 

MEER INFORMATIE, "Mail of bel ons 072-5320830"

Heeft u vragen over deze of andere cursussen, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 7:00 - 19:00 uur.
Komt u liever langs, dan bent u op afspraak van harte welkom op ons kantoor in Akersloot. 

 

LESPLAN, "Praktijkgericht en afgestemd op deelnemers"

Hieronder staan de belangrijkste onderwerpen welke aan de orde komen tijdens de AutoCAD (en LT) basiscursus. Het definitieve programma is altijd maatwerk.

 

Globaal lesplan AutoCAD (en LT)  Basiscursus

Definitieve inhoud wordt afgestemd op vakgebied, kennis en ervaring van de deelnemers.

InleidingBasishandelingen
 • Schermindeling  & Userinterface
 • Communicatie & Commandline
 • Gebruik Toetsenbord en muis
 • Tekencommando's, LINE, CIRCLE, POLYLINE,TEXT
 • Bewerkingen met commando, OFFSET, TRIM en FILLET
 • Beeld commando's ZOOM, PAN
HulpfunctiesLagen
 • Ortho, Objecttracking, Polarsnap
 • Objectsnaps en Select Objects
 • Direct Distance Entry, DynamicInput
 • Snap, Grid
 • Instellen lijnsoorten, lijndikte
 • Layer Property Manager
 • Layer Freeze, Layer Isolate, Layer WalkLayer
 • Afspraken stelsels (b.v. GB/NLCS/GBKN)
MaatvoeringBewerkingen uitvoeren
 • Dimensions Linear, Continuous, Baseline
 • Dimension Styles
 • 30 meest voorkomende situaties, o.a. ERASE, MOVE, ROTATE, ALIGN, JOIN, REVERSE, ARRAY, etc.
Overige opmaakData uit tekeningen halen
 • Stijlen, zoals TEXTSTYLE, TABLESTYLE, LEADERSTYLE
 • Arceren en vlakvullingen
Samenstellen van lijsten met Comando DATAEXTRACT
BibliothekenTekeningen afdrukken
 • Aanmaken en werken met standaard symbolen
 • Commando BLOCK, WBLOCK, INSERT, ATTDEF
 • Maken van dynamische blocks,
 • Commando BEDIT, Authoring Toolpalette
 • Commando BEDIT, Authoring Toolpalette
 • Gebruik van layouts (Model-/Paperspace)
 • Aanmaken uitsneden en meerder schalen op 1 afdruk
 • Plotinstellingen, CTB-bestanden, PC3-bestanden
 • Command: PLOT, MVIEW
Geavanceerde technieken-
 • Afhankelijk van vakgebied.
 • Koppeling met EXCEL
 • 3D modellen en genereren 2D aanzichten/doorsneden
 • Aanpassen User Interface