AutoCAD Gevorderden

13 oktober 2013 Geschreven door Super User


Bestemd voor: 

Tekenaars, die na enige tijd met AutoCAD te hebben gewerkt, hun kennis verder wille uitbreiden en het programma nog efficiënter wil toepassen.

Resultaat: 

Na afloop is de cursist in staat niet alleen efficiënter een tekening op te bouwen maar ook om meer geavanceerde technieken toe te passen.

Vaak leidt dit tot een aanzienlijke productieverhoging.

Voorkennis: 

Van de cursist wordt behalve technisch inzicht, praktijkervaring met AutoCAD verwacht.

Cursusduur: 

15 uur, verdeeld over 5 lessen van 3 uur; deze kunnen in de ochtend, middag of avond worden gegeven.

Cursusmateriaal: 

Syllabus 'AutoCAD voor gevorderden'.

Bijzonderheden:

Deze cursus biedt de cursist meer inzicht in de structuur van AutoCAD.

 

Cursusonderwerpen: 

Aan de hand van een intake tijdens de eerste les wordt een definitief lesplan met de deelnemers besproken. Uitgangspunt zijn de volgende onderwerpen:

 • Efficiënt gebruik maken van Block en Block referenties,
  - aanmaken en wijzigen van statische en Dynamische blocks,
  - toevoegen van attributen,
  - genereren van lijsten in tabel vorm,
  - BLOCK:, WBLOCK:, INSERT:, DDATTDEF:, BEDIT:, INSBASE:, ATTEDIT:, etc.

 • EXterne REFerenties, 
  - wat zijn XREF's?,
  - welke voor en  nadelen kent het gebruik van XREF's,
  - speciale toepassingen, XREFCLIP:, VISRETAIN:,
  - XREF's in combinatie met zeer grote bestanden.

 • Werken met gescande tekeningen
  - wat zijn rasterbestanden ?,
  - wat zijn de toepassingen ?,
  - IMAGE:, IMAGECLIP:, IMAGEFRAME:.

 • Modelspace/Paperspace (Layouts)
  - werken met schalen,
  - voor-/nadelen gebruik van deze techniek,
  - efficiënter omgaan met viewports,
  - TILEMODE:, MSPACE:, PSPACE:, MVIEW:, 
    VPLAYER:, MAXACTVP:, DIMSCALE:, 
    ZOOM XP:, CVPORT:.

 • Productiever werken met:
  - layers (filters, groepen en layersstates), 
  - selecties (object grouping),
  - coördinaat filters, 
  - draw- en editcommando's,
  - grootte bestanden.

 • Aanmaken template (opstart) drawing:
  - nut en noodzaak van een template,
  - layers,
  - dimensionstyles,
  - textstyles,
  - systeem instellingen.

 • Gebruik speciale commando's
  - werken met regions,
  - gebruik van grips,
  - werken met de calculator.