Layer isolate werkt niet zoals ik dat gewend ben. Als ik lagen isoleer ben ik gewend dat de overige lagen niet zichtbaar zijn. Maar sinds dat mijn AutoCAD geupdate is blijven de objecten op het scherm zichtbaar. Wat doe ik niet goed?

 

 


Oplossing

Het commando LAYISO is heel handig om even snel alle lagen uit te zetten behalve de lagen van geselecteerde objecten. LAYISO staat voor Layer Isolate. Het isoleren van lagen kan op twee manieren. Standaard isoleert AutoCAD lagen door deze op slot (lock) te zetten. Een gelockte laag kan dan afhankellijk van de instelling iets gedimd weergegeven worden. Dit wordt Fade genoemd. Bij deze manier (lock and Fade) blijven de object wel op het scherm zichtbaar, maar kunnen ze niet bewerkt worden. Een ander manier van Isoleren is dat de lagen uit (off) gezet worden. Hierbij blijven alleen de lagen op het scherm zicht baar die geselecteer zijn.

De keuze hangt af van de settings  (instellingen) en kan door de gebruiker zelf aangepast worden.

Command:LAYISO<enter>
Current setting: Lock layers, Fade=52

Select objects on the layer(s) to be isolated or [Settings]: S<enter>
Enter setting for layers not isolated [Off/Lock and fade] <Lock and fade>: off<enter>
In paper space viewport use [Vpfreeze/Off] <Off>: off<enter>
Select objects on the layer(s) to be isolated or [Settings]:<klik object in tekening>

Layer Isolate op basis van Lock and Fade
Layer Isolate op basis van Lock and Fade

Layer Isolate op basis van Lock and Fade

Layer Isolate op basis van OFF
Layer Isolate op basis van OFF

Layer Isolate op basis van OFF