Objecten zijn wel op het scherm te zien maar worden niet afgedrukt op papier (of zijn niet zichtbaar in pdf).

 

Oplossing:

Mogelijk oorzaken kunnen zijn:

  1. Objecten zijn op de laag Defpoints getekend
  2. De laag waarop de objecten zijn getekend heeft de eigenschap "do not plot" Dit laatste is duidelijk te zien in de Layer Properties Manager. Deze is te vinden via het Pulldownmenu Format->Layers...