De vrije ruimte rond TextMask is te groot, kan dit aangepast worden ?

Oplossing:

In het commando TEXTMASK zit een optie waarmee de vrij te houden ruimte rond de tekst kan worden ingesteld. Het gaat hierbij om de optie "Offset distance"

Opmerking:

Werkt (nog) niet inĀ AutoCAD LT