Hoe kunnen geopende tekeningen op de Windows taakbalk getoond worden?

Oplossing:

Command: TASKBAR<enter>

Enter new value fot Taskbar<0>: 1<enter>