Is het mogelijk een OFFSET naar de actieve laag te maken? 

Antwoord

Ja dat kan, standaard maakt het commando OFFSET een evenwijdige kopie op dezelfde laag als het origineel. Vaak is het handiger een kopie te maken op de actieve (current) laag. Denk bijvoorbeeld aan het tekenen van een rijbaan, wand, leiding of ander onderdeel vanuit een as of hartlijn.

Daarom heeft het Commando OFFSET een optie [Layer] waarbij kan worden aangegeven of het nieuwe object op de actieve (current) of de originele (source) laag moet worden geplaatst.


Hieronder volgt een stappenplan voor het maken van een offset 100 eenheden uit het hart van een bestaande as.

Command: o<enter>
OFFSET
Current settings: Erase source=No  Layer=Source  OFFSETGAPTYPE=0
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>: L<enter>
Enter layer option for offset objects [Current/Source] <Source>: C<enter>
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>: 100<enter>
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: <klik 1>
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: <klik 2>
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: <spatie>
Command: