Bestemd voor: 

AutoCAD gebruikers, die van hun 2D-ontwerpen een 3D model willen maken.

Resultaat: 

Na het volgen van de cursus is de cursist in staat zelfstanig 3D ""tekeningen"" te maken. 

Voorkennis: 

Praktische ervaring en kennis van AutoCAD is noodzakelijk voor het goed kunnen volgen van deze cursus.

Cursusduur: 

15 uur, verdeeld over 5 lessen van 3 uur.

Cursusmateriaal: 

Syllabus '3D-Modelleren en Visualiseren'.

Bijzonderheden: 

Tijdens de cursus komen alle mogelijkheden om een ruimtelijk model te beschrijven, van draad- tot volumemodel, aan de orde. Daarnaast aandacht voor de verschillende presentatietechnieken.

Globaal Lesplan:

Aan de orde komen:

 • Inleiding 
  - algemene 3D-begrippen
  - hulpmiddelen
  - werken met coördinaten
  - gebruik van coördinaat filters.

 • Beeldscherminstellingen
  - gebruik Viewports
  - omgaan met assenstelsels (UCS/DUCS)
  - model-/paperspace (Layouts)

 • Van 2D naar 3D model
  - Properties:, COPY:, MOVE:, ROTATE3D:, 
    3DFACE:, 3DPOLYLINE:, etc.

 • Bekijken van 3D model
  - maken van aanzichten
  - genereren van perspectieven
  - gebruik van VisualStyles.

 • Constueren van vlakken
  - 3D surfaces
  - 3D objecten.

 • Solid modelling
  - maken van volumemodellen met de 
    commando's: EXTRUDE:, SUBTRACT:, 
    UNION:, REVOLVE:, SLICE:, etc.
  - genereren aanzichten en doorsneden 
    met SOLPROF:, SOLDRAW:, SOLVIEW:.

 • Opbouw complex model
  - gebruik van layers
  - toepassen van blocks & Xrefs.

 • Visualisatie
  - rendering
  - lichtbronnen
  - materiaal eigenschappen.